(044) 237-02-86

Контактний центр

Пн-пт: з 8:00 по 16:30

вул. Багговутівська, 1

м. Київ

 

Історія

КОКЛ  >  Про лікарню  >  Історія

“Київська Обласна Клінічна Лікарня” – це найбільша державна установа по наданню висококваліфікованої медичної допомоги в Україні. З кожним роком наша багатопрофільна лікарня розширює свої діагностичні і лікувальні можливості завдяки використанню сучасної апаратури і впровадженню в рутинну практику інноваційних технологій, які давно застосовуються в провідних клініках всього світу. Важливим аспектом успішного і плідного функціонування лікарні є наші співробітники. На базі КОКЛ працюють кращі фахівці, які неодноразово підтверджували свій високий рівень підготовки, глибокі знання в медицині, професійні навички, рятуючи життя пацієнтам, що зневірились.

З перших днів своєї діяльності клініка отримала кращу винагороду – це довіру пацієнтів. Історія створення “Київської Обласної Клінічної Лікарні” бере свій початок з середини ХІХ століття (1862 р.), коли один лікар в тандемі з досвідченим фельдшером надавав лікувальну допомогу пацієнтам на 12 лікарняних ліжках. З роками лікарня нестримно розвивалася, і вже на початку ХХ століття трансформувалася в багатопрофільну установу, в якій могло розміститися 250 хворих з різними захворюваннями. На той час, в обласній лікарні вже працювали 40 лікарів. У важкий для України військовий період, наш медичний центр не припиняв свою діяльність, і надавав необхідну медичну допомогу хворим і пораненим. “Київська Обласна Клінічна Лікарня” також стала важливим плацдармом для наукової ініціативи. У стінах нашого закладу працювали і творили ведучі учені медичного факультету Університету Святого Володимира: професор В.А. Караваєв, А.Ф. Шимановський, М.В. Скліфосовський, Ф.Ф. Меренг і багато інших. Їх активна наукова діяльність сформувала передумови для отримання обласною лікарнею статусу учбового центру.

Упродовж багатьох років потужна матеріально-технічна база нашої установи створювала умови для постійного саморозвитку як лікарів з великим досвідом роботи, так і молодих фахівців. Сьогодні “Київська Обласна Клінічна Лікарня” стала місцем підготовки кваліфікованих медичних кадрів, де свої теоретичні і практичні навички удосконалюють більше 1600 студентів і курсантів. Крім того, на базі клініки активно функціонують 11 кафедр Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. У лікарні працюють 9 заслужених лікарів України, 6 доктори медичних наук і 29 кандидатів наук. Для кожного співробітника нашої клініки професійне удосконалення є таким же зобов’язанням, як і збереження здоров’я пацієнта. Тому лікарі постійно беруть участь в науково-практичних конференціях, семінарах, майстер-класах, періодично публікуються в популярних наукових виданнях, стажуються в провідних клініках світу.

Сьогодні в лікарні розгорнуто 540 ліжок в 29 профільних відділеннях, де пацієнт може отримати якісну медичну допомогу в 25 вузьких напрямках. Наші фахівці керуються тільки новітніми світовими рекомендаціями, які показали свою ефективність в результаті численних клінічних випробувань.

“Київська Обласна Клінічна Лікарня” є одним з провідних діагностичних центрів не лише в Києві, але і в усій Україні, в якому проводиться увесь спектр лабораторно-інструментальних досліджень. У централізованій лабораторії функціонує клініко-діагностичне, радіоімунологічне, серологічне, бактеріологічне відділення. Усі аналізи виконуються з використанням сучасних методик, що дозволяють отримати достовірні результати з високим рівнем чутливості і специфічності. Щороку нашою лабораторією виконується понад 2 млн. аналізів, що свідчить про високий рівень надійності діагностичних досліджень.

Інструментальні методи діагностики проводяться за допомогою новітніх апаратів вітчизняного і зарубіжного виробництва: рентгенологічні установки і цифрові флюорографи, ортопантомографи, сучасні комп’ютерні магнітно-резонансні томографи, ультразвукові сканери з різними вузькоспецифічними датчиками, останні моделі відеоендоскопічної апаратури. Такий широкий асортимент якісного устаткування дозволяє візуалізувати щонайменші структурні і функціональні зміни в органах і дає можливість ранній верифікації діагнозу, що значно підвищує ефективність подальшого лікування.

Діагностичні можливості нашої лікарні:

 • Рентгенографія, рентгеноскопія;
 • Комп’ютерна томографія;
 • Магнітно-резонансна томографія;
 • Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини, малого тазу, заочеревинного простору з можливістю проведення прицільної біопсії;
 • Доплерографія;
 • Гастроскопія;
 • Колоноскопія;
 • Бронхоскопія;
 • Ретроградна панкреатохолангіографія (ЕРХПГ);
 • Функціональні дослідження нервової (ЕЕГ, ЕхоЕГ, РЕГ, електроміографія), серцево-судинної (ЕКГ, добовий моніторинг ЕКГ по Холтеру, ЕхоКГ, велоергометрія) і дихальної системи (спірографія, пікфлоуметрія);
 • Спеціалізоване інструментальне дослідження в офтальмології.

За рахунок використання унікальних авторських хірургічних технологій, нам вдалося скоротити час перебування пацієнта в стаціонарі до 9 днів (2 дні до операції і 7-8 – після), а післяопераційну летальність мінімізувати до 0,9%.

Нині ефективність лікування безпосередньо залежить від технічного прогресу. Впровадження передових винаходів в діагностичну і лікувальну сферу є важливим критерієм надання якісної медичної допомоги населенню.

Відділення КОКЛ

Ортопедо-травматологічне відділення спеціалізується на лікуванні переломів кінцівок і кісток тазу методом остеосинтезу, проведенні малоінвазивного ендопротезування кульшового і колінного суглоба, артроскопічній діагностиці і лікуванні ушкоджень великих суглобів. З метою мінімізації післяопераційних ускладнень, травматологи виконують мікрохірургічні втручання з мінімальним контактом пластин до людської тканини.

В урологічному відділенні виконується лазерна літотрипсія на усіх рівнях сечовидільної системи, трансуретральна резекція (ТУР) простати. Оперативна урологія передбачає виконання органозберігаючих, відновних і пластичних операцій. Новим напрямом в роботі урологічного відділення є проведення малотравматичних ендоскопічних операцій, які характеризуються низьким ризиком розвитку післяопераційних ускладнень і скороченням тривалості реабілітаційного періоду.

Пріоритетним напрямом роботи гастроентерологічного та проктологічного відділень є своєчасна діагностика аутоіммунних і проліферативних процесів в товстій кишці, що значно зменшило кількість хірургічних втручань. Переважне виконання інноваційних малоінвазивних операцій в щоденній практиці (трансанальная дезартерізація, колоноскопічна мукозектомія і туморектомія, ендоскопічні методи) відповідає світовим стандартам ведення проктологічних пацієнтів.

У нейрохірургічному відділенні проводяться сучасні малоінвазивні операції, включаючи відновлення хребців і стабілізацію хребта за допомогою якісних імплантатів.

В центрі патології голови та шиї працюють спеціалісти з напрямку отоларингології та щелепно-лицьової хірургії:

Напрямок отоларингології спеціалізується на консервативному і оперативному лікуванні захворювань вуха, горла, носа, органів голови і шиї.

В офтальмологічному відділенні є сучасне устаткування, яке дозволяє детально вивчити зоровий апарат людини і запропонувати індивідуальну програму лікування, що включає консервативні методи і інноваційні варіанти корекції (факоемульсифікація та лазерні операції).

Відділення торакальної хірургії для дослідження органів грудної клітки використовує торакоскоп, який дозволяє детально оглянути легені і плевру. Тут проводиться стентування стравоходу і трахеї.

Хворим з хронічною нирковою недостатністю IV – V ст. проводиться гемодіаліз і перитонеальний діаліз в спеціально обладнаних відділеннях.

Для неврологічних хворих функціонують сучасні реабілітаційні кабінети.