Виявлення коронавіруса SARS-COV-2 методом ПЛР - 601,00 грн | Вакцинація від COVID-19

(044) 237-02-86

Контактний центр

Пн-пт: з 8:15 по 16:00

вул. Багговутівська, 1

м. Київ

 

Лабораторiї

КОКЛ  >  Лабораторiї

Прайс

Виявлення коронавіруса SARS-CoV-2 методом ПЛР - 540,13
Виявлення IgА до нуклеокапсидного антигену SARS-СoV-2 - 218,42 грн
Виявлення IgM до нуклеокапсидного антигену SARS-СoV-2 - 218,42 грн
Виявлення IgG до нуклеокапсидного антигену SARS-СoV-2 - 218,42 грн
Виявлення антитіл класу IgG до коронавірусу SARS-CoV-2 методом ІХЛФ - 769, 97
Швидкий тест на антиген COVID-19 - 280,00 грн

Категорії аналізів

Назви послуг Час виконання Вартість, грн
Біохімія
Амілаза сечі(AmilazeU) 7 годин 60
Амілаза крові (Amilaze) 7 годин 60
Аланінамінотрансфераза (ALT) 7 годин 45
Альбумін (Albumin) 7 годин 45
Аналіз добової сечі на сечову кислоту (UricacidU) 7 годин 50
Аналіз крові на глікемічний профіль 7 годин 200
Аспартатамінотрансфераза (АST) 7 годин 45
Білірубін загальний (Total bilirubin) 7 годин 50
Білірубін прямий (Direct bilirubun) 7 годин 55
Гамаглутамілтрансфераза (GGT) 7 годин 50
Глікозильований гемоглобін (HbA1C) 7 годин 125
Глюкоза (Glucose) 7 годин 50
Глюкозотолерантний тест (ГТТ) 7 годин 200
Електроліти (калій, натрій, кальцій) 7 годин 175
Електроліти (калій, натрій, хлор) 7 годин 175
Загальний білок (Total protein) 7 годин 50
Загальний холестерин (Cholesterol) 7 годин 50
Залізо (Iron) 7 годин 50
Кліренс ендогенного креатиніну (проба Реберга-Тарєєва). 7 годин
Креатинін крові (Createnine) 7 годин 45
Креатинін сечі 7 годин 40
Лактатдегідрогеназа (LDH) 7 годин 50
Лужна фосфатаза (АLР) 7 годин 45
Сечова кислота крові (Uricacid) 7 годин 50
Сечовина (Urea) 7 годин 50
Тригліцериди (Trigliceride) 7 годин 50
Фосфор неорганічний (Inorganic phosphorus) 7 годин 45
Маркери інфаркту-міокарда
Креатинкіназа (МВ -фракція) 1 година 60
Тропонін 1 година 265
Маркери запалення
Антистрептолізин–О (ASO) 7 годин 75
Ревматоїдний фактора (RF) 7 годин 100
С – реактивний білок CRP) 7 годин 70
Прокальцитонін 7 годин 560
Інтерлейкін 6 7 годин 514,60
Система гемостазу
Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) 7 годин 55
Коагулограма (АЧТЧ, ТЧ, ПЧ, МНВ, фібриноген). 7 годин 280
Міжнародне нормалізоване відношення 7 годин 55
Протромбіновий індексза Квіком 7 годин 35
Тромбінований час 7 годин 75
Фібриноген 7 годин 60
Час згортання капілярної крові 30 хвилин 20
Д-димер 7 годин 470
Гематологія
Визначення кількості ретикулоцитів 7 годин 40
Визначення осмотичної резистентності еритроцитів 7 годин 100
Дослідження кісткового мозку (міелограма) 7 годин 155
Загальний аналіз крові 7 годин 50
Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою та морфологією еритроцитів 7 годин 80
Клітини червоного вовчака (LE – клітини) 24 години 140
Дослідження крові на малярію 7 годин 90
Загальноклінічні дослідження
Аналіз сечі на кетони (ацетон) 7 годин 25
Визначення білка в добовій кількості сечі 7 годин 30
Визначення глюкози в добовій кількості сечі 7 годин 30
Двостаканна проба сечі 7 годин 200
Дослідження біологічного матеріалу на наявність кислотостійких паличок (КСП) 7 годин 80
Дослідження виділень із сечостатевих органів на флору. 7 годин
Дослідження калу на виявлення яєць гельминтів та найпростіших 7 годин 70
Дослідження калу на виявлення яєць гостриків (ентеробіоз) 7 годин 70
Дослідження калу на приховану кров 7 годин 15
Дослідження рідин із черевної порожнини 7 годин 105
Дослідження рідин із плевральної порожнини 7 годин 105
Дослідження секрету простати 7 годин
Дослідження сечі за методом Зимницького 7 годин 15
Дослідження спинно-мозкової рідини 7 годин 110
Загальне дослідження мокротиння 7 годин 70
Загальний аналіз сечі 7 годин 100
Кількісне визначення елементів осаду сечі за методом Нечипоренка 7 годин 50
Серологія
Визначення групи крові та резус – приналежності 7 годин 65
Титр імунних антитіл (гемолізинів) 7 годин 120
Титр резус- антитіл 7 годин 45
Імунограма
Визначення субпопуляції лімфоцитів периферичної крові (CD3, CD4, CD8, CD16, CD19)
Фагоцитоз 7 робочих днів 30
Циркулюючі імунні комплекси 7 робочих днів 75
Імунограма (субпопуляцій лімфоцитів, фагоцитоз, ЦІК, імуноглобуліниIgA, M, G) 7 робочих днів 250
Паразити
Аскаридоз – Іg G 7 робочих днів 95
ДіагностикасумарнихантитілкласівIg A, Ig M, Ig G долямблії 7 робочих днів 95
Ехінокок Іg G 7 робочих днів 90
Опісторхис Іg G 7 робочих днів 90
Токсокара Іg G 7 робочих днів 90
Трихінела Іg G 7 робочих днів 90
Гепатити
HBs Ag (Гепатит В) 3 робочі дні 95
Антитіла IgG до HbcorAg 3 робочі дні 100
Антитіла IgG до HbeAg 3 робочі дні 120
Діагностика ДНК вірусу гепатиту B (НBV) (якісно) 10 робочих днів 253,75
Діагностика ДНК вірусу гепатиту B (НBV) (кількісно) 10 робочих днів 348,43
Антитіла IgG до HCV 3 робочі дні 95
Діагностика РНК вірусу гепатиту С (НСV) (якісно) 10 робочих днів 254,84
Діагностика РНК вірусу гепатиту С (НСV) (кількісно) 10 робочих днів 567,9
Діагностика РНК вірусу гепатиту С (НСV) (генотип) 10 робочих днів 489,47
АнтитілаIg МдоHbcor Ag 3 робочі дні 100
Антитіла Ig М до HCV 3 робочі дні 105
Е-антиген вірусу гепатиту В (HBeAg) 3 робочі дні 110
Гормони
Антитіла до тиреоглобуліну (АТ-ТГ) 7 годин 150
Антитіла до тиреоідної пероксидази (АТ-ТПО) 7 годин 170
Вільний тироксин Т4 (Т4-вільний, FT4) 7 годин 110
ВільнийтрийодтиронінТ3 (Т3-вільний, FT3 ) 7 годин 125
Індекс Нома (глюкоза+інсулін) 7 годин 250
Інсулін 7 годин 200
Тиреоглобулін (ТГ) 7 годин 150
Тиреотропний гормон (ТТГ) 7 годин 150
Паратиреоідний гормон (паратгормон) (ПТГ) 7 годин 290
С-пептид (C-Peptide) 7 годин 245
Вітамін D загальний (25-ОН) 7 годин 320
Онкомаркери
PSA вільний 7 годин 200
PSA загальний 7 годин 200
Онкомаркер СА 15-3 хемілюмінісцентним методом 7 годин 245
Онкомаркер СА 19-9 хемілюмінісцентним методом 7 годин 240
Онкомаркер СЕА хемілюмінісцентним методом 7 годин 280
Онкомаркер СА 125 хемілюмінісцентним методом 7 годин 260
Кальцитонін 1 робочий день 360
Алергопроби
IgE специфічний на пилок бур’янів. 7 робочих днів 190
IgE специфічний на пилок лугових трав. 7 робочих днів 275
IgE специфічний на плісняві гриби. 7 робочих днів 275
IgE специфічний на побутові алергени. 7 робочих днів 160
IgE специфічний на харчові алергени. 7 робочих днів 220
IgE специфічний на епідермальні алергени. 7 робочих днів 196,19
IgE специфічний на пилок дерев. 7 робочих днів 221,72
Діагностика Ig E (загального) 1 робочий день 151,32
TORCH-інфекції
Антитіла IgG до вірусу герпесу 1/2 типу 12 робочих днів 100
АнтитілаIg G довірусуЕпштейн – Барра 12 робочих днів 110
Антитіла IgG до токсоплазми 12 робочих днів 100
АнтитілаIg G дохламідіїтрахоматіс 12 робочих днів 115
Антитіла IgG до цитомегаловірусу 12 робочих днів 100
Антитіла Ig М до вірусу герпесу 1/2 типу 12 робочих днів 105
Антитіла Ig М до вірусу Епштейн – Барра 12 робочих днів 110
Антитіла Ig М до токсоплазми 12 робочих днів 105
Антитіла Ig М до цитомегаловірусу 12 робочих днів 105
Краснуха Ig G 12 робочих днів 80
Імунологія
Діагностика ВІЛ – інфекції 2 робочі дні 115
Сифіліс (Ig M + Ig G) (ІФА) 7 годин 80
Сифіліс (експрес-метод) 7 годин 40
Виявлення IgM до нуклеокапсидного антигену коронавірусу SARS-CoV-2 2 робочих дні 218,42
Виявлення IgG до нуклеокапсидного антигену коронавірусу SARS-CoV-2 2 робочих дні 218,42
Виявлення антитіл класу IgG до коронавірусу SARS-CoV-2 методом ІХЛФ 2 робочих дні 769, 97 
Виявлення коронавіруса SARS-CoV-2 методом ПЛР 2 робочих дні 328
Мікробіологія
Бактеріологічне дослідження на флору з антибіотикограмою DDM методом 3-5 робочих днів 405
Бактеріологічне дослідження на флору з антибіотикограмою методом MIK 3-5 робочих днів 550
Бактеріологічне дослідження крові на стерильність 10 робочих днів 290
Бактеріологічне дослідження слизової носа на патогенний стафілокок 2 робочі дні 260
Бактеріологічне дослідження калу на дисбактеріоз 10 робочих днів 630
Бактеріологічне дослідження на дифтерію 3 робочі дні 240
Бактеріологічне дослідження вмісту кишковика на умовно-патогенні ентеробактерії 5-7 робочих днів 320
Профілактичне дослідження на кишкові інфекції 5-7 робочих днів 160
Бактеріологічне дослідження облігатно-анаеробної мікробіоти 14 робочих днів 745
Бактеріологічне дослідження на менінгокок 3 робочі дні 355
Бактеріологічне дослідження сечі, експрес-метод 1 доба 540
Інше
Забір крові з вени 20
Забір матеріалу на виявлення корона вірусу SARS-CoV-2 методом ПЛР 60,86
Про лабораторії
Правила підготовки до здачі аналізів

Чому саме ми?

Обладнання провідних світових виробників.
Висококваліфікований персонал.
Дієва система управління якістю.
Більше 300 видів аналізів.
1-денний термін виконання більшості аналізів.
Видаємо сертифікати дослідження міжнародного зразку.
Результати аналізів українською, англійською, російською.