(044) 237-02-86

Контактний центр

Пн-пт: з 8:00 по 16:30

вул. Багговутівська, 1

м. Київ

 

Лабораторiї

КОКЛ  >  Лабораторiї

Прайс

Виявлення коронавіруса SARS-CoV-2 методом ПЛР - від 507,68
Виявлення IgА до нуклеокапсидного антигену SARS-СoV-2 - від 319.98 грн
Виявлення IgM до нуклеокапсидного антигену SARS-СoV-2 - від 319.98 грн
Виявлення IgG до нуклеокапсидного антигену SARS-СoV-2 - від 319.98 грн
Виявлення антитіл класу IgG до коронавірусу SARS-CoV-2 методом ІХЛФ - від 769, 97
Швидкий тест на антиген COVID-19 - від 280,00 грн

Категорії аналізів

Назви послуг Час виконання Вартість, грн
Біохімія
Амілаза сечі(AmilazeU) 7 годин 79,28
Амілаза крові (Amilaze) 7 годин 79,28
Аланінамінотрансфераза (ALT) 7 годин 67,55
Альбумін (Albumin) 7 годин 66,27
Аналіз добової сечі на сечову кислоту (UricacidU) 7 годин 70,71
Аналіз крові на глікемічний профіль 7 годин 318,24
Аспартатамінотрансфераза (АST) 7 годин 67,55
Білірубін загальний (Total bilirubin) 7 годин 74,48
Білірубін прямий (Direct bilirubun) 7 годин 74,97
Гамаглутамілтрансфераза (GGT) 7 годин 68,44
Глікозильований гемоглобін (HbA1C) 7 годин 174,34
Глюкоза (Glucose) 7 годин 70,73
Глюкозотолерантний тест (ГТТ) 7 годин 318,24
Електроліти (калій, натрій, кальцій) 7 годин 223,43
Електроліти (калій, натрій, хлор) 7 годин 224,06
Загальний білок (Total protein) 7 годин 66,86
Загальний холестерин (Cholesterol) 7 годин 71,38
Залізо (Iron) 7 годин 69,30
Кліренс ендогенного креатиніну (проба Реберга-Тарєєва). 7 годин 196,16
Креатинін крові (Createnine) 7 годин 66,54
Креатинін сечі 7 годин 64,81
Лактатдегідрогеназа (LDH) 7 годин 71,55
Лужна фосфатаза (АLР) 7 годин 67,12
Сечова кислота крові (Uricacid) 7 годин 70,71
Сечовина (Urea) 7 годин 68,10
Тригліцериди (Trigliceride) 7 годин 71,11
Фосфор неорганічний (Inorganic phosphorus) 7 годин 66,56
Маркери інфаркту-міокарда
Креатинкіназа (МВ -фракція) 1 година 79,42
Тропонін 1 година 318,24
Маркери запалення
Антистрептолізин–О (ASO) 7 годин 86,68
Ревматоїдний фактора (RF) 7 годин 114,28
С – реактивний білок CRP) 7 годин 87,24
Прокальцитонін 7 годин 413,93
Інтерлейкін 6 7 годин 474,09
Система гемостазу
Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) 7 годин 52,60
Коагулограма (АЧТЧ, ТЧ, ПЧ, МНВ, фібриноген). 7 годин 363,44
Міжнародне нормалізоване відношення 7 годин 43,56
Протромбіновий індексза Квіком 7 годин 45,06
Тромбінований час 7 годин 75,35
Фібриноген 7 годин 51,81
Час згортання капілярної крові 30 хвилин 28,70
Д-димер 7 годин 423,22
Гематологія
Визначення кількості ретикулоцитів 7 годин 55,36
Визначення осмотичної резистентності еритроцитів 7 годин 129,61
Дослідження кісткового мозку (міелограма) 7 годин 200,55
Загальний аналіз крові 7 годин 168,21
Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою та морфологією еритроцитів 7 годин 69,43
Клітини червоного вовчака (LE – клітини) 24 години 179,20
Дослідження крові на малярію 7 годин 122,62
Загальноклінічні дослідження
Аналіз сечі на кетони (ацетон) 7 годин 29,62
Визначення білка в добовій кількості сечі 7 годин 35,05
Визначення глюкози в добовій кількості сечі 7 годин 35,05
Двостаканна проба сечі 7 годин 216,59
Дослідження біологічного матеріалу на наявність кислотостійких паличок (КСП) 7 годин 104,14
Дослідження виділень із сечостатевих органів на флору. 7 годин 129,34
Дослідження калу на виявлення яєць гельминтів та найпростіших 7 годин 92,32
Дослідження калу на виявлення яєць гостриків (ентеробіоз) 7 годин 92,32
Дослідження калу на приховану кров 7 годин 23,14
Дослідження рідин із черевної порожнини 7 годин 129,34
Дослідження рідин із плевральної порожнини 7 годин 129,34
Дослідження секрету простати 7 годин 122,03
Дослідження сечі за методом Зимницького 7 годин 22,19
Дослідження спинно-мозкової рідини 7 годин 151,71
Загальне дослідження мокротиння 7 годин 161,86
Загальний аналіз сечі 7 годин 108,30
Кількісне визначення елементів осаду сечі за методом Нечипоренка 7 годин 65,36
Серологія
Визначення групи крові та резус – приналежності 7 годин 73,03
Титр імунних антитіл (гемолізинів) 7 годин 142,14
Титр резус- антитіл 7 годин 51,82
Імунограма
Визначення субпопуляції лімфоцитів периферичної крові (CD3, CD4, CD8, CD16, CD19)
Фагоцитоз 7 робочих днів 30
Циркулюючі імунні комплекси 7 робочих днів 75
Імунограма (субпопуляцій лімфоцитів, фагоцитоз, ЦІК, імуноглобуліниIgA, M, G) 7 робочих днів 250
Паразити
Аскаридоз – Іg G 7 робочих днів 161,81
ДіагностикасумарнихантитілкласівIg A, Ig M, Ig G долямблії 7 робочих днів
Ехінокок Іg G 7 робочих днів 166,35
Опісторхис Іg G 7 робочих днів 166,35
Токсокара Іg G 7 робочих днів 166,35
Трихінела Іg G 7 робочих днів 166,35
Гепатити
HBs Ag (Гепатит В) 3 робочі дні 178,19
Антитіла IgG до HbcorAg 3 робочі дні 193,97
Антитіла IgG до HbeAg 3 робочі дні 183,89
Діагностика ДНК вірусу гепатиту B (НBV) (якісно) 10 робочих днів 253,75
Діагностика ДНК вірусу гепатиту B (НBV) (кількісно) 10 робочих днів 348,43
Антитіла IgG до HCV 3 робочі дні 218,21
Діагностика РНК вірусу гепатиту С (НСV) (якісно) 10 робочих днів 254,84
Діагностика РНК вірусу гепатиту С (НСV) (кількісно) 10 робочих днів 567,90
Діагностика РНК вірусу гепатиту С (НСV) (генотип) 10 робочих днів 489,47
АнтитілаIg МдоHbcor Ag 3 робочі дні 100
Антитіла Ig М до HCV 3 робочі дні 153,77
Е-антиген вірусу гепатиту В (HBeAg) 3 робочі дні 110
Гормони
Антитіла до тиреоглобуліну (АТ-ТГ) 7 годин 224,41
Антитіла до тиреоідної пероксидази (АТ-ТПО) 7 годин 240,11
Вільний тироксин Т4 (Т4-вільний, FT4) 7 годин 167,00
ВільнийтрийодтиронінТ3 (Т3-вільний, FT3 ) 7 годин 179,31
Індекс Нома (глюкоза+інсулін) 7 годин 248,64
Інсулін 7 годин 290,72
Тиреоглобулін (ТГ) 7 годин 225,80
Тиреотропний гормон (ТТГ) 7 годин 162,10
Паратиреоідний гормон (паратгормон) (ПТГ) 7 годин 348,25
С-пептид (C-Peptide) 7 годин 360,16
Вітамін D загальний (25-ОН) 7 годин 384,33
Онкомаркери
PSA вільний 7 годин 291,78
PSA загальний 7 годин 298,60
Онкомаркер СА 15-3 хемілюмінісцентним методом 7 годин 271,58
Онкомаркер СА 19-9 хемілюмінісцентним методом 7 годин 358,21
Онкомаркер СЕА хемілюмінісцентним методом 7 годин 347,32
Онкомаркер СА 125 хемілюмінісцентним методом 7 годин 359,82
Кальцитонін 1 робочий день 311.80
Алергопроби
IgE специфічний на пилок бур’янів. 7 робочих днів 170,67
IgE специфічний на пилок лугових трав. 7 робочих днів 247,25
IgE специфічний на плісняві гриби. 7 робочих днів 247,45
IgE специфічний на побутові алергени. 7 робочих днів 145,14
IgE специфічний на харчові алергени. 7 робочих днів 196,19
IgE специфічний на епідермальні алергени. 7 робочих днів 196,19
IgE специфічний на пилок дерев. 7 робочих днів 221,72
Діагностика Ig E (загального) 1 робочий день 151,32
TORCH-інфекції
Антитіла IgG до вірусу герпесу 1/2 типу 12 робочих днів 90,34
АнтитілаIg G довірусуЕпштейн – Барра 12 робочих днів 110
Антитіла IgG до токсоплазми 12 робочих днів 90,63
АнтитілаIg G до хламідії трахоматіс 12 робочих днів 104,17
Антитіла IgG до цитомегаловірусу 12 робочих днів 90,34
Антитіла Ig М до вірусу герпесу 1/2 типу 12 робочих днів 93,18
Антитіла Ig М до вірусу Епштейн – Барра 12 робочих днів 110
Антитіла Ig М до токсоплазми 12 робочих днів 93,18
Антитіла Ig М до цитомегаловірусу 12 робочих днів 93,18
Краснуха Ig G 12 робочих днів 74,29
Імунологія
Діагностика ВІЛ – інфекції 2 робочі дні 163,43
Сифіліс (Ig M + Ig G) (ІФА) 7 годин 215,56
Сифіліс (експрес-метод) 7 годин 36,41
Виявлення IgM до нуклеокапсидного антигену коронавірусу SARS-CoV-2 2 робочих дні 218,42
Виявлення IgG до нуклеокапсидного антигену коронавірусу SARS-CoV-2 2 робочих дні 218,42
Виявлення антитіл класу IgG до коронавірусу SARS-CoV-2 методом ІХЛФ 2 робочих дні 769, 97 
Виявлення коронавіруса SARS-CoV-2 методом ПЛР 2 робочих дні 540,13
Мікробіологія
Бактеріологічне дослідження на флору з антибіотикограмою DDM методом 3-5 робочих днів 367,41
Бактеріологічне дослідження на флору з антибіотикограмою методом MIK 3-5 робочих днів 494,49
Бактеріологічне дослідження крові на стерильність 10 робочих днів 262,33
Бактеріологічне дослідження слизової носа на патогенний стафілокок 2 робочі дні 235,40
Бактеріологічне дослідження калу на дисбактеріоз 10 робочих днів 567,78
Бактеріологічне дослідження на дифтерію 3 робочі дні 216,71
Бактеріологічне дослідження вмісту кишковика на умовно-патогенні ентеробактерії 5-7 робочих днів 290,86
Профілактичне дослідження на кишкові інфекції 5-7 робочих днів 145,31
Бактеріологічне дослідження облігатно-анаеробної мікробіоти 14 робочих днів 673,19
Бактеріологічне дослідження на менінгокок 3 робочі дні 319,21
Бактеріологічне дослідження сечі, експрес-метод 1 доба 540
Інше
Забір крові з вени 42,31
Забір матеріалу на виявлення корона вірусу SARS-CoV-2 методом ПЛР 60,86
Про лабораторії
Правила підготовки до здачі аналізів

Чому саме ми?

Обладнання провідних світових виробників.
Висококваліфікований персонал.
Дієва система управління якістю.
Більше 300 видів аналізів.
1-денний термін виконання більшості аналізів.
Видаємо сертифікати дослідження міжнародного зразку.
Результати аналізів українською, англійською, російською.