(044) 237-02-86

Контактний центр

Пн-пт: з 8:00 по 16:30

вул. Багговутівська, 1

м. Київ

 

Отоларингологія

КОКЛ  >  Стаціонар  >  Отоларингологія

Перелік послуг:

Консультація отоларинголога від 212,50 грн
Отоларингологія (амбулаторна)

Аудіограма від 176 грн.
Імпендансометрія від 123 грн.
Промивання піднебінних мигдаликів методом переміщення від 200 грн.
Видалення сірчаних пробок від 100 грн.
Промивання гайморових пазух по Proaets від 70 грн.
Продування слухових труб по Політцеру від 50 грн.
Масаж барабанних перетинок від 45 грн.

Отоларингологія (ендоскопічна)

Ендоскопічна гайморотомія (тіва) від 6 140,00 грн.
Ендоскопічна гайморотомія (м/а) від 3 480,00 грн.
Ендоскопічна ревізія остіо-меатального комплекса (тіва) від 5 695,00 грн.
Ендоскопічна ревізія остіо-меатального комплекса (м/а) від 3 480,00 грн.
Ендоскопічна етмоідектомія (м/а) від 3 470,00 грн.
Ендоскопічна сфеноідотомія (тіва) від 5 685,00 грн.
Ендоскопічна сфеноідотомія (м/а) від 3 420,00 грн.
Ендоскопічна поліпотомія (тіва) від 5 635,00 грн.
Ендоскопічна поліпотомія (м/а) від 3 420,00 грн.
Ендоскопічна полісинусотомія (тіва) від 5 655,00 грн.
Ендоскопічна полісинусотомія (м/а) від 3 440,00 грн.
Ендоскопічна дакріоцисторіностомія (тіва) від 5 635,00 грн.
Ендоскопічна дакріоцисторіностомія (м/а) від 3 420,00 грн.
Ендоскопічна антростомія (тіва) від 5 635,00 грн.
Ендоскопічна антростомія (м/а) від 3 420,00 грн.
Ендоскопічна мікрогайморотомія (тіва) від 5 515,00 грн.
Ендоскопічна мікрогайморотомія (м/а) від 3 420,00 грн.
Ендоскопічна ендоназальна фронтотомія (тіва) від 5 635,00 грн.
Ендоскопічна ендоназальна фронтотомія (м/а) від 3 430,00 грн.

Отоларингологія (хірургічна)

Хронічний декомпенсований тонзиліт (тіва) від 5 290,00 грн.
Паратонзилярний абсцесс від 3 285,00 грн.
Аденоїдні вегетації від 4 060,00 грн.
Гострий синусит (консервативне лікування) від 2 960,00 грн.
Гострий синусит (хірургічне лікування) від 6 205,00 грн.
Хронічний синусит (консервативне лікування) від 3 205,00 грн.
Хронічний синусит (хірургічне лікування) від 6 275,00 грн.
Викривлення переділки носа від 6 735,00 грн.
Деформація зовнішнього носа – пластика від 8 350,00 грн.
Перелом кісток носа – редресація від 7 695,00 грн.
Фурункул носа від 4 475,00 грн.
Носова кровотеча від 4 100,00 грн.
Абсцес носової перегородки від 3 625,00 грн.
Гострий середній отит від 3 035,00 грн.
Хронічний середній отит від 3 980,00 грн.
Хронічний епітимпаніт від 7 600,00 грн.
Хронічний мезотимпаніт від 7 600,00 грн.
Отосклероз від 3 760,00 грн.
Зовнішній отит від 2 920,00 грн.
Отомікоз від 2 525,00 грн.
Секреторний отит від 2 930,00 грн.
Деформація вушних раковин від 4 760,00 грн.
Серединна та бокова кіста шиї від 7 775,00 грн.
С-r гортані (ларингектомія, тіва) від 11 680,00 грн.
Метастази в лімфовузли шиї (операція Крайля) від 11 070,00 грн.
С-r гортані (хордектомія, тіва) від 9 110,00 грн.
Хронічний гнійний середній отит від 11 105,00 грн.
Хронічний декомпенсований тонзиліт (м/а) від 3 105,00 грн.
С-r гортані, глотки, носа (біопсія) від 4 775,00 грн.
С-r носа (гайморотомія по Денкеру, тіва) від 8 620,00 грн.
С-r зовнішнього вуха від 5 475,00 грн.
С-r середнього вуха від 10 410,00 грн.
С-r ротоглотки від 7 175,00 грн.
С-r гортані (невідкладна трахеотомія) від 2 865,00 грн.
С-r ЛОР-органів (хіміопроменеве лікування) від 11 695,00 грн.
Фіброми, папіломи гортані (ендоларингіальне видалення) від 2 395,00 грн.
Фіброми, папіломи гортані (мікроларингоскопія) від 4 650,00 грн.
Пластика фарингостоми (тіва) від 8 770,00 грн.
Формування, переміщення Філатовського стебла від 5 725,00 грн.
Хондрома зовнішнього слухового ходу від 2 150,00 грн.
Вазомоторний риніт від 4 330,00 грн.

В цю суму входить перебування в палаті, аналізи і діагностичні обстеження, анестезія, операційні медикаменти (без витратних матеріалів).

В центрі розроблені та широко виконуються:

 • кохлеарна імплантація;
 • унікальні слухопокращуючі операції під мікроскопом (мірингопластика, тимпанопластика при хронічних захворюваннях вуха, стапедопластика);
 • щадливі ендоскопічні втручання при захворюваннях носа та придаткових пазух (хронічних гайморитах, кістах та ін.);
 • операції при пухлинах ЛОР-органів (гортані, глотки, носоглотки, вуха, носа);
 • піднаркозні операції – тонзилектомія, аденотомія (в т.ч. у дітей);
 • сучасні методи діагностики та лікування – імпедансометрія, аудіометрія, підбір слухових апаратів.

В лікарні застосовуються новітні діагностичні обстеження та виконується весь спектр консервативного і хірургічного лікування хворих як із запальними, так і онкологічними захворюваннями ЛОР-органів.

Лікування в центрі проводять висококваліфіковані спеціалісти, які мають міжнародні сертифікати та постійно підвищують кваліфікацію в провідних ЛОР клініках Європи.

Лікарі відділення

У нашій лікарні працюють високоспеціалізовані лікарі.

mkd-team-image
Гурмак Іван Васильович
Лікар-отоларинголог
mkd-team-image
Риб’янець Оксана Яківна
Лікар-отоларинголог
mkd-team-image
Шкоба Ярослав Ярославович
Лікар-отоларинголог
mkd-team-image
Бухенко Олена Володимирівна
Лікар-отоларинголог

Як потрапити на стаціонарне лікування

Как попасть на стационар

Хірургічна діяльність(методи лікування):

 • Стапедопластика;
 • Гайморотомія;
 • Фронтотомія;
 • Септопластика;
 • Тонзилектомія у дорослих та дітей, під наркозом;
Інші
 • Сануючі операції на середньому вусі при гострому отиті (антротомія, мастоїдектомія);
 • Радикальна операція на середньому вусі;
 • Розширена радикальна операція на середньому вусі при отогенних внутрішньочерепних ускладненнях;
 • Сануючі хірургічні втручання при хронічному гнійному середньому отиті з хірургічною реабілітацією слуху у відстроченому порядку;
 • Всі типи тимпанопластики, включаючи закриті та відкриті варіанти її виконання, меатотимпанопластика;
 • Реставраційні функціонально-реконструктивні втручання на середньому вусі;
 • Пластичні хірургічні втручання при вроджених та набутих вадах зовнішнього вуха;
 • Шунтування барабанної порожнини;
 • Пластика вушних раковин;
 • Операції при захворюваннях приносових пазух, в тому числі з застосуванням ендоскопічної техніки:
  • Етмоїдектомія;
  • Трепанопункція лобної пазухи;
  • Лобно-решітчаста трепанація;
  • Пластика лунки зуба;
  • Підслизова резекція носової переділки;
  • Редресація кісток носа;
  • Пластика зовнішнього носа.
 • Операції при захворюваннях глотки:
  • Аденотомія під наркозом;
  • Видалення серединної та бокової кисти шиї;
  • Колярна медіастинотомія.
 • Операції при ЛОР-онкозахворюваннях:
  • Трахеостомія;
  • Видалення фіброми голосової складки;
  • Хордектомія;
  • Ларингектомія.
 • Часткова резекція гортані:
  • Операція Крайля;
  • Операція Денкера;
  • Видалення пухлин ротоглотки та носоглотки;
  • Перев’язка а.cаrotis;
  • Кріодеструкція доброякісних та злоякісних новоутворень;
  • Пластичне закриття дефектів шиї, глотки, гортані, стравоходу.

В відділенні розроблені та впроваджуються в практику найсучасніші унікальні методики лікування.

Так зокрема, вперше в світі запропонована унікальна методика електрозварювання (електротермоадгезії) тканин в оториноларингології (отримано патент на винахід – «Спосіб лікування хворих на рак гортані шляхом використання електрозварювального апарата /Патент на корисну модель № 23675 від 11.06.2007. Абизов Р.А., Шингірей Н.В., Савчук Л.В., Шкоба Я.В. Самойленко С.С.,Лакіза С.О., Білоусова А.О., Трунов А.Є.).

Метод електротермоадгезії оснований на термічному перетворенні тканин, що з’єднуються під дією електричного струму високої частоти. У результаті дії температурного фактора відбувається випаровування позаклітинної та внутрішньоклітинної рідини, розрив клітинних мембран і утворення гомогенного субстрату, який складається з денатурованих білкових молекул еластину і колагену. При застиганні вони утворюють білкові мостики, що утримують з’єднані поверхні тканин.

В оглядовій сучасна апаратура ЛОР – комбайн MEDICENTER

В клініці проводять сучасні методики обстеження слуху та підбору слухових апаратів. В кабінетах консультативної поліклініки, обладнаних сучасною технікою датської фірми Interacoustics – імпедансним аудіометром AZ 26 та аудіометром AD 229 e, виконується обстеження слуху. Сучасний комп’ютерний комплекс з програмним забезпеченням NOAH (HIMSA, Данія), дозволяє підбирати та настроювати слухові апарати, вести базу даних пацієнтів.

Слуховой аппаратСлухові апарати сьогодні – це мініатюрні високотехнологічні засоби, що дають можливість відновити слухову функцію як при незначних порушеннях так і при глибоких. Своєчасне бінауральне слухопротезування запобігає прогресуванню зниженню розбірливості мови у пацієнта, надає можливості вільного спілкування, зберігає соціальний статус людини, яка втратила слух.

 

Аудіометр Interacoustics AD 229e.


Імпедансний аудіометр interacoustics AZ 26

В клініці проводиться реабілітація голосової функції у осіб з функціональними розладами голосоутворюючої системи:

 • гіпотонусна дисфонія,
 • гіпертонусна дисфонія,
 • спастична дисфонія,
 • мутаційна дисфонія,
 • фонастенія, афонія.

З органічними розладами:

 • парези та паралічі гортані,
 • стан після видалення фібром, папілом та ін.

Впроваджена індивідуальна програма занять по відновленню голосу у онкоотоларингологічних хворих після часткової та повної резекції гортані:

 • покращення голосових характеристик, зміна тембру голосу;
 • обстеження та видача консультативних заключень про стан голосового апарату вступникам музично-драматичних, педагогічних та інших (подібного профілю) навчальних закладів;
 • корекційно-логопедична робота по усуненню різних мовленнєвих розладів у дорослих та дітей;
 • спектральний аналіз голосу.

На базі ЛОР-віддділення також працює кафедра оториноларингології НМАПО, на якій проходить післядипломна підготовка оториноларингологів для всієї України. Кафедру очолює проф. ШКОРБОТУН Володимир Олексійович, Заслужений лікар України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор медичних наук. На кафедрі працює проф. Рустем Адильйович АБИЗОВ, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор медичних наук, доценти: ПЕЛЕШЕНКО Олександр Олексійович, БІЛЬ Богдан Назарович, ЛАКІЗА Сергій Олексійович, ШКОБА Ярослав Васильович, КРИВША Віталій Вікторович, САМОЙЛЕНКО Сергій Сергійович, асистенти; к.м. н., лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Божко Наталія Вікторівна.